Geneco nieuwsbrief april

Het Genootschap van Nederlandse Componisten, is een beroepsvereniging die de directe en indirecte belangen behartigt van Nederlandse componisten. De vereniging volgt kritisch het beleid van rijk, gemeente en provincie. Zij doet dit door overleg te voeren, en contacten te onderhouden met de voor de Nederlandse gecomponeerde muziek belangijke organisaties, zoals het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+, Muziek Centrum Nederland, Ministerie van OC&W, International Society of Contemporary Music (ISCM), Buma/Stemra, en aanverwante beroepsverenigingen.

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de finale van het Keuris Componisten Concours, en voor de nieuwe opera van René Samson ‘Het Ware Geweld’.

Nieuwsbrief Geneco april

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *