Categorie archief: Componeren

‘Les Moulins’ voor de Groninger Suzuki Dag

‘Les Moulins’ voor de Groninger Suzuki Dag 3/4 april 2015

Dit muziekstuk is geschreven speciaal voor de Groninger Suzuki Dag van 3 en 4 april 2015. Het is een stuk voor vijftien pianisten en vijf piano’s! :-)

Youtube ‘Les Moulins’ (digitaal) oefenversie langzaam

Soloversie voor piano Youtube

Les Moulins solo short ‘easy’ blz1

Les Moulins solo short ‘easy’blz 2

NB de versie via Youtube is een OEFENVERSIE (dus LANGZAAM)
Bij de uitvoering begint na het intro piano 1, daarna wordt het stuk herhaald en speelt piano 2 mee met piano 1, daarna komt piano 3 erbij, daarna piano 4 en daarna piano 5. Les Moulins wordt langzamerhand steeds “voller” met gebroken drieklanken en ook het geluidsniveau van het stuk zal steeds sterker worden waardoor de intensiteit zal toenemen. Het ‘Bolero’effect, maar dan met een stuk dat geïnspireerd is door de Franse wals (à la Yann Tiersen!).
De partijen van elke piano kunnen ook afzonderlijk worden uitgevoerd bij bijvoorbeeld voorspeelmiddagen: bij elke piano zit in elk geval één melodielijn en begeleiding. Dus je hebt niet altijd 14 andere pianisten nodig! ;-)

De partijen zijn onlangs een beetje aangepast: de nieuwe versies volgen nog.

Een simpele versie van de melodie:
‘Les Moulins’ easy piano

Schermafbeelding 2015-01-16 om 10.06.39

Pianotrios Audio MP3

Dit zijn de audio opnames van de Trios. Het zijn natuurlijk slechts digitale strijkers dus het klinkt niet optimaal, maar het geeft toch een indruk.

Cover boekje

Cover boekje

Pianotrio nr 1

Pianotrio nr 2

Pianotrio nr 3

Pianotrio nr 4

Pianotrio nr 5

Pianotrio project

Pianoleerlingen in Amsterdam van Jana Neplechovitsj en mij zijn momenteel aan het oefenen voor het Pianotrio project waarvoor ik onlangs vijf trio’s heb geschreven. Viooldocenten Monique Cornelissen en Coutier Rademaker gaan met hun leerlingen de trio’s instuderen. Cellodocenten Medea Weertman en Brendan Conroy sluiten zich hier hopelijk bij aan. Deze trio’s zijn bedoeld voor kinderen die vanaf ongeveer een jaar les hebben.

Cover boekje

Cover boekje

Alle kinderen gaan hun partij eerst heeeel goed instuderen, hopelijk kunnen de docenten de pianopartij en de vioolpartij tijdens de les alvast een beetje meespelen. Het idee is dat de kinderen dan af en toe in elkaars les “te gast” zijn om het samen in te studeren en tijdens een concert uit te voeren. Het vormt hopelijk een stimulans om vaker samen te spelen, en bovendien in een bezetting waarvoor eigenlijk voornamelijk zeer moeilijk stukken zijn geschreven! Want concerttrio’s voor kinderen die een jaar les hebben, zijn er eigenlijk nauwelijks ..

Dit is het schema van de stukken die ik in Amsterdam aan mijn leerlingen heb verstrekt:

Pianotrios verdeling partijen

In Almere bij CKVA (Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere) zijn viool-, cello- en pianoleerlingen er ook mee bezig, onder leiding van viooldocenten Harry Vogel, Giovanna di Presco en cellodocente Florien Hamer.

Het boekje is te bestellen door 18 euro over te maken (15 euro boekje, 3 euro portokosten) naar:

NL26INGB0003538306 t.n.v. Heleen Verleur, Amsterdam. O.v.v.: Boekje Pianotrio’s

Sakura video recording 5th of October 2014

Here you can find the video recording of the premiere of the Sakura Variations, a piece specially composed for the National Suzuki Day on the 5th of October (by me). Sakura (parts) Youtube It is not the whole piece, only parts, because sometimes the technical quality was not good enough (it was just a simple video recorder) or surrounding noises were too loud (150 children can make a lot of sound ;-)) From all over the country hundred and fifty children came to Zeist to rehearse the piece, for many of them it was their first time playing Sakura together with all instruments. Of course this was a big challenge, also for me because it was the first time I was conducting an orchestra! Like my father said: “You must be a little crazy to do something like that!” I think we can say that we succeeded, and of course I hope that the music will grow when we perform it another time. The rest of the day there was a beautiful pupils concert, and there were many interesting workshops.

Anyone who recognizes himself on the video or the photos and doesn’t like to be there, please tell me and I will remove this scene!

Alyssa en Bintang vlak voor het concert

Alyssa and Bintang just before the concert (all photos made by Kaspar Jansen)

Hierbij de videoregistratie van de premiere van de Sakura Variaties, het stuk dat speciaal is geschreven voor de Nationale Suzuki Dag op 5 oktober. Sakura (parts) Youtube
Het zijn slechts gedeelten, soms was de kwaliteit van de opname niet goed genoeg (het was maar een simpele videocamera) soms was het omgevingsgeluid te sterk (150 kinderen kunnen een hoop geluid produceren ;-)). Vanuit het hele land kwamen honderdvijftig kinderen naar Zeist om Sakura te repeteren, voor de meesten van hen was het de eerste keer dat ze Sakura samen speelden met alle instrumenten. Dit was natuurlijk een geweldige uitdaging, ook voor mij omdat het de eerste keer was dat ik voor een orkest stond! Zoals mijn vader zei: “Je moet er wel een beetje gek voor zijn om dit te doen.” Ik denk dat we wel geslaagd zijn om het stuk uit te voeren, natuurlijk hoop ik dat de muziek nog meer zal groeien als we het stuk een volgende keer uitvoeren. Verder was er die dag nog een prachtig leerlingenconcert, en er waren diverse interessante workshops.

The huge orchestra

The huge orchestra of 150 children conducted by Heleen

Nora and Vincent very concentrated

Nora and Vincent very concentrated

Alyssa enjoying herself

Alyssa enjoying herself

Heleen after the concert

Heleen after the concert (photos by Kaspar Jansen)

Pianotrio’s in de les, gister en vandaag

Zoals jullie weten heb ik onlangs een boekje met Piano Trio’s geschreven. Eerst waren het er drie, maar het werden er al snel vier, toen vijf en nu zijn het er al zes.
Ik heb al veel inspiratie voor meer. ;-)

Inmiddels wordt er al hard gewerkt aan de bestaande Trio’s! Tijdens de les heb ik vandaag met David, Vincent en Vin gewerkt aan Trio 6, 1 en 5. Ik verheug me enorm op de uiteindelijke uitvoering. Bedoeling is om een grote uitvoering met allemaal pianotrio’s te organiseren. Wat een mooie kans voor de kinderen om samen te spelen met viool en cello!

Cover Piano Trio boek

Cover Piano Trio boek

Gister in Almere met Bintang, Jaylen, Danielle en Nathan gewerkt aan de trio’s.

In Amsterdam gaan viooldocenten Coutier Rademaker en Monique Cornelissen er ook mee aan de slag met hun leerlingen, samen met cellodocent Brendan Conroy. In Almere viooldocenten Harry Vogel en Giovanna di Presco, en cello-docente Florien Hamer. Dat zal een feest worden!! :-)