Suzuki-lessen piano

De Suzuki-methode of moedertaal methode

* Beoefening van aandacht
* Harmonische samenwerking tussen kind en ouder: je komt beiden naar les en oefent thuis samen
* Je leert muziek als een taal
* Ontwikkelen van plezier in samenspelen met anderen
* Goede toonvorming vanaf het begin
* Leren luisteren naar jezelf en naar anderen
* Ontwikkelen van mooie ontspannen houding
* Ontwikkelen van concentratie vanaf jonge leeftijd

Wat leer je zoal bij Suzuki-lessen?

De Suzuki-methode is ontwikkeld door Shinichi Suzuki (1898-1998), een Japanse violist en vioolleraar, die vooral bekend is geworden door zijn vioolles aan zeer jonge kinderen. Hiervoor ontwikkelde hij de moedertaal- of Suzuki-methode.

Concertje 2.6.24 Pintohuis audio opnamen

De Suzuki-methode in het kort

“Ieder kind kan leren musiceren zoals het spreken, lezen en schrijven leert: spelenderwijs, met veel nadoen en uitproberen, en met iemand die het corrigeert. Niet iedereen zal een groot musicus worden, zoals ook niet iedereen een groot dichter is, maar tussen het natuurlijke aanleren van de basisvaardigheden van taal en muziek bestaat grote overeenkomst. Helaas echter wordt er in de wereld meer gesproken dan gemusiceerd, zodat de meeste kinderen te weinig of te laat met de schoonheid van muziek kennismaken. Ze kunnen dan de muziek nog steeds aanleren, maar niet meer ‘accentloos’.”

Pianist Lang Lang in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung

Door wie wordt Suzuki-onderwijs gegeven?

Suzuki-leraren hebben na hun beroepsopleiding aan een conservatorium een speciale docentenopleiding gevolgd (de zg. Teacher’s Training), gegeven door een door de Internationale Suzukivereniging erkend teacher-trainer. In deze opleiding wordt gewerkt aan studie van repertoire, techniek en methodiek. De opleiding bestaat uit 5 opeenvolgende graden (levels). Elke graad wordt afgesloten met een examen voor een internationale examencommissie.

Iedereen heeft talent, iedereen kan leren een instrument te bespelen op een muzikale manier.

Dr. Shinichi Suzuki noemde zijn methode ook wel de moedertaalmethode.
Jonge kinderen zijn in staat een taal aan te leren, in korte tijd kunnen zij hun moedertaal spreken met precies de tongval van hun omgeving. Al op zeer jonge leeftijd hebben ze dus goede oren met gevoel voor detail. Ze zijn zo slim dat ze zich aan grammaticale regels kunnen houden. Hun vermogen om de geleerde woorden te onthouden wijst op een reeds goed functionerend geheugen.

Suzuki redeneerde als volgt: als kleine kinderen in staat zijn een taal perfect te leren spreken, moeten ze ook in staat zijn goed te leren viool- of pianospelen.
Hij zette een aantal voorwaarden en omstandigheden waaronder een kind zijn moedertaal leert op een rijtje:

– een liefdevolle, taalrijke omgeving, waarin het kind vanaf zijn geboorte voortdurend is blootgesteld aan de taal, aanvankelijk zonder er maar iets van te begrijpen
– een stimulerende, positieve benadering door die omgeving, met een hoofdrol voor de ouders
– herhaling van de aangeleerde woorden.

We zeggen tegen een kind niet: Zo, dit woord ken je, nu hoef je het nooit meer te zeggen. Zo ook bij deze muzieklessen: het repertoire vormt een brede en stevige basis om op verder te bouwen.
Kinderen leren over het algemeen eerst spreken, daarna pas lezen. Zo ook bij de Suzuki-lessen. Spreken is spelen zonder noten te lezen, omdat je hoort waar de tonen naartoe gaan.

Bijna alle kinderen, niet alleen degenen met een bijzondere talenknobbel, zijn in staat op deze manier hun moedertaal te leren spreken.

Suzuki-les in de praktijk

We proberen een omgeving te creëren waarvan muziek op een vanzelfsprekende manier deel uitmaakt, waar de kinderen dikwijls muziek horen, mooie muziek, in mooie uitvoeringen. De leerlingen krijgen ook een cd met de muziekstukken die ze zullen gaan spelen; het is de bedoeling dat ze die vaak horen, zodat ze weten hoe een stuk klinkt, voor ze het beginnen te studeren.

Drie partijen zijn van invloed op het verloop van de muzikale ontwikkeling van het kind: het kind zelf, de leraar en de ouders. Alle drie zijn ze even belangrijk. Het is niet nodig dat ouders zelf kunnen pianospelen of anderszins muzikaal geschoold zijn; het is voldoende als ze belangstelling hebben. Aangezien de ouders thuis de belangrijkste rol spelen in de muzikale opvoeding van hun kinderen, komt een van beiden altijd mee naar de les, maakt aantekeningen en leert van de leraar wat er die week thuis geoefend moet worden. In veel gevallen krijgen ze zelf eerst een tijdje les, zodat ze wat van de techniek leren begrijpen en een paar liedjes kunnen spelen. Ze ervaren dan ook aan den lijve, hoe lastig houdingen of bewegingen kunnen zijn en dat vergroot hun waardering voor de prestaties van hun kinderen. De ouders zijn de “thuisleraar”: ze oefenen dagelijks samen met hun kind en zorgen dat de cd regelmatig te horen is. Ze hebben ook een belangrijke rol in het motiveren van de kinderen. De ouder woont de lessen bij tot het kind helemaal zelfstandig kan komen en oefenen.

Schermafbeelding 2014-04-25 om 09.31.04

Aanvankelijk wordt in de lessen veel gebruik gemaakt van imitatie; imitatie behoort immers tot de natuurlijke leermethoden van het kind. Door imitatie leert een kind spreken en het is vervolgens in staat om zijn persoonlijke, originele ideeën onder woorden te brengen. Zo zal het zich ook, met behulp van zijn – door imitatie verkregen – instrumentale vaardigheden, op zijn eigen, persoonlijke manier muzikaal leren uiten.

Shinchi Suzuki verwoordde het zo:
“Teaching music is not my main purpose. I want to make good citizens. If children hear fine music from the day of their birth and learn to play it, they develop sensitivity, discipline and endurance. They get a beautiful heart.”

De Suzuki-lessen zijn op maandag bij:
Coöperatie Kunstzinnige Vorming Almere (CKVA)
P/a Esplanade 12, 1315 TA Almere

Op dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag:
Binnenkant 30, 1011 BJ Amsterdam (Centrum)

3 gedachten over “Suzuki-lessen piano”

 1. Beste, graag zou ik via de suzuki-methode piano leren spelen. Ik ben 63 en ben niet muzikaal aangelegd. Toch wil ik nog een oude droom waarmaken. Het instrument is inmiddels aangekocht. Nu nog een leraar vinden of online lessen . Zelf ben ik woonachtig in Tervuren , Vlaams Brabant België.

 2. Dear Heleen Verquer,

  My 5 year old daughter is very interested in playing the piano and I would like to know more about the time and price of your piano lessons.

  Best Regards

 3. Beste Heleen,
  Ik woon op het moment in Milaan, maar ben bezig mijn verhuizing naar Amsterdam, in het Amstelkwartier, te organizeren. Een van de belangrijkste themas is een nieuwe piano jufrouw/meester te vinden voor mijn zoon Felix (15 jaar). Hij heeft net het examen van boek 5 gehaald en zit dus in het begin van boek 6. Zou jij me verder kunnen helpen? Geef jij les van boek 6, of kun je me verwijzen?
  Alvast bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *